Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ iz Visokog, na bazi Statuta Fondacije, raspisuje

OGLAS za zapošljavanje:

1.     Terenski arheolog, ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili ugovor o djelu. Pored opštih uslova regulisanih zakonom, kandidat(kinja) treba ispunjavati slijedeće posebne uslove: magistar ili doktor arheologije, sa ili bez radnog iskustva, sklonost timskom i interdisciplinarnom naučnom pristupu ali i samoinicijativi.

2.     Geofizičar, jedan izvršilac, ugovor o radu ili ugovor o djelu na određeno ili neodređeno radno vrijeme, VSS, magistar ili doktor geofizičkih nauka, minimalno iskustvo od tri godine. Sklonost timskom i interdisciplinarnom naučnom pristupu. Potrebno poznavanje skeniranja terena različitim naučnim metodama.

Oglas je otvoren 30 dana ili do popunjavanja pozicija. Probni rad od 30 dana. Terenski rad u Visokom (BiH). Visina plate ili kompenzacije ovisna od iskustva i stručne spreme.  Mogućnost (su)finansiranja doktorskog rada na bazi otkrića na projektu u Visokom. Poželjne sposobnosti projektnog vođenja te rukovođenja timom volontera i uposlenika na terenu. Nužno je vođenje dokumentacije na terenu, dnevnika, primjena naučne metodologije, pisanje stručnih i naučnih članaka. Neophodno je poznavanje engleskog jezika.

Prijave s biografijom na: info@piramidasunca.ba. Dokaze o ispunjavanju uslova donijeti na intervju.