– nakon učitavanja bloka ispod, koristite kursor da razgledate okolinu