Pronalazač bosanskih piramida Dr Semir Osmanagić gostovao je u Zadru, Hrvatska i održao prezentaciju u petak 24. marta 2023. Sjajno uređena Polivalentna Providurova dvorana bila je dupke puna čime je potvrđen veliki interes za ono što je direktor Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ imao da kaže.
Ovaj grad je dom poznatog Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Osmanagićevo otvaranje predavanja s tvrdnjom da ‘Gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti je pogrešno…’ je bilo vrlo izazovno. Slijedila su puna četiri sata neprekidnog bombardovanja publike naučnom argumentacijom koja govori o zabludama o piramidama i njihovoj svrsi koju su javnosti nametnuli zapadnoevropski i egipatski historičari, arheolozi i egiptolozi.
Najviše slajdova bilo je posvećeno hronologiji naučnog istraživanja najstarijih i najvećih piramida u svijetu, u centru BiH, u Visokom.
Više puta je njegovo predavanje prekidano aplauzima, a kraj su, nakon četiri sata, dočekali svi prisutni. Slijedila je velika podrška i riječi zahvale nakon još jednog predavanja Dr Semira Osmanagića u Zadru.